BookSelectorUnit
Konflikt '47 rule bookGermany (Revised)Specialist Medic
Konflikt '47 rule bookGermany AirborneSpecialist Medic
Konflikt '47 rule bookGermany Heavy InfantrySpecialist Medic
Konflikt '47 rule bookGermany SS ShocktrooperSpecialist Medic