BookSelectorUnit
Konflikt '47 rule bookGermany (Revised)Maultier half-track
Konflikt '47 rule bookGermany AirborneMaultier half-track
Konflikt '47 rule bookGermany Heavy InfantryMaultier half-track
Konflikt '47 rule bookGermany SS ShocktrooperMaultier half-track