BookSelectorUnit
Konflikt '47 rule bookGermany (Revised)Panther
Konflikt '47 rule bookGermany AirbornePanther
Konflikt '47 rule bookGermany Heavy InfantryPanther
Konflikt '47 rule bookGermany SS ShocktrooperPanther