BookSelectorUnit
Konflikt '47 rule bookSoviet (Revised)Artillery tractor
Konflikt '47 rule bookSoviet AirborneArtillery tractor
Konflikt '47 rule bookSoviet GuardsArtillery tractor
Konflikt '47 rule bookSoviet Heavy AssaultArtillery tractor