BookSelectorUnit
Konflikt '47 rule bookSoviet (Revised)Truck
Konflikt '47 rule bookSoviet AirborneTruck
Konflikt '47 rule bookSoviet GuardsTruck
Konflikt '47 rule bookSoviet Heavy AssaultTruck