BookSelectorUnit
Konflikt '47 rule bookGermany (Revised)Panther-X
Konflikt '47 rule bookGermany AirbornePanther-X
Konflikt '47 rule bookGermany Heavy InfantryPanther-X
Konflikt '47 rule bookGermany SS ShocktrooperPanther-X