BookSelectorUnit
Konflikt '47 rule bookGermany (Revised)Heuschrecke Medium Panzermech
Konflikt '47 rule bookGermany AirborneHeuschrecke Medium Panzermech
Konflikt '47 rule bookGermany Heavy InfantryHeuschrecke Medium Panzermech
Konflikt '47 rule bookGermany SS ShocktrooperHeuschrecke Medium Panzermech