BookSelectorUnit
Konflikt '47 rule bookGermany (Revised)Hauptmann Heinrich Gross
Konflikt '47 rule bookGermany AirborneHauptmann Heinrich Gross
Konflikt '47 rule bookGermany Heavy InfantryHauptmann Heinrich Gross
Konflikt '47 rule bookGermany SS ShocktrooperHauptmann Heinrich Gross