BookSelectorUnit
Konflikt '47 rule bookGermany (Revised)Heavy Armour Major
Konflikt '47 rule bookGermany AirborneHeavy Armour Major
Konflikt '47 rule bookGermany Heavy InfantryHeavy Armour Major
Konflikt '47 rule bookGermany SS ShocktrooperHeavy Armour Major